TESLİMAT VE İADE BİLGİLERİ

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, rounday.com web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Alıcı’nın satın aldığı ürün ve/veya hizmetin sevkiyatına Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesini takiben en fazla 10 iş günü içinde başlanacaktır. 

Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Doğal afet, savaş, yangın, terör vb. olağanüstü durumlarda teslimat süresi değişkendir. Siparişiniz ile ilgili, destek@rounday.com adresine e-posta yollayarak bilgi alabilirsiniz. Siparişinizi resimli bir kimlik ve imzanızı ibraz ederek teslim alabilirsiniz.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade edecektir.

CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde sözleşmenin kurulduğu tarih olan satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını rounday.com’da yer alan rounday.com/teslimat-iade-bildirimi bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan İade Talep Formu’nu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir, ilgili formun eksiksiz doldurulması Satıcı’nın iade talebiyle ilgili bilgilenmesi açısından gerekli olup aksi takdirde iade talebi kabul edilmeyecektir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi rounday.com’da yer alan rounday.com/teslimat-iade-bildirimi sayfasında yer almaktadır.

Alıcı'nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);
  • Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
  • Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
  • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı'nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her Satıcı’nın uygulama ve kurallarına tabidir.

GARANTİ ŞARTLARI

Satıcı satışını yaptığı ürünler için üretim hatalarına karşı sorumludur. Garanti süresi 2 yıldır.

Ürün garanti süresi içerisinde üretim hatalarından dolayı arızalanması halinde ücretsiz olarak onarılır ve müşteriye iade edilir. Azami tamir süresi arızalı ürünün Satıcı’ya teslim tarihinden itibaren başlar ve 20 iş günüdür.

Garanti kapsamındaki bir ürünün arızalanması ve arızanın 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Satıcı ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, kullanıcının kullanımına tahsis etmektedir.

Satıcı'nın sahibi oldugu www.rounday.com sitesinden satisi yapilan herhangi bir ürün kullanıcıya teslim tarihinden itibaren garanti süresi dâhilinde bir yıl içerisinde, aynı arızayı dörtten fazla tekrarlaması veya farklı arızaların altıdan fazla ortaya çıkması halinde üründen yararlanamama ve tamir süresinin aşılması durumlarında düzenlenecek bir rapor ile arızanın tamir olamayacağının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak tüketici urunun ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Urunun yanlis kullanilmasi, satıcı tarafından temin edilmeyen aksesuar yada sarf malzemelerinin neden olduğu arızalar, kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılıp bakımının yapılmaması durumlarında, yetkili olmayan kişilerin yaptığı bakim, onarım, kaza, yangın, felaketler, taşıma işlemlerinden oluşabilecek arizalar, normal aşınma ve yıpranmalar, atmosfer şartlarından kaynaklanan çürüme, korozyon, oksitlenme, v.b. beklenmeyen aşınma, yıpranma ve bozulmalar garanti kapsamına alınmayacaktır. Gerektiği durumlarda istenirse ücretli onarım ve hizmetlerden faydalanılabilecektir. 

Ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar firmamıza yazılı olarak bildirilmelidir. Tüm şartlar haricinde oluşan problemler ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. 

Satıcı fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişikliklere uğrayabilir. Artan veya azalan fiyatlardan dolayı Satıcı herhangi bir yükümlülük altına sokulamaz. Kullanım kılavuzunda belirtilen bir kullanım hatası veya ürün standartlarında var olmayan bir KULLANIM için firmamız sorumlu tutulamaz, değişim ve iade talep edilemez. 

Tüketici, kargo yoluyla gönderilmiş olan ürününü teslim alırken mağduriyet yaşanmaması için, kargo teslimat paketinin, dış ambalajını itinalı bir şekilde kontrol etmeli ve ürün ambalajında herhangi bir hasar tespit etmesi halinde kargo teslimat görevlisi ile birlikte durum tespit tutanağı düzenleyerek, gönderi paketinin iadesini sağlamalıdır. Aksi halde doğabilecek zararlardan satıcı sorumlu değildir.

İade şartlarını sağlayan ürünün iadesi için varsa hediyeleri, fatura (iade faturası), garanti belgesi ve tahsilat makbuzu ile birlikte firmamız yetkililerine başvurunuz. İade edilecek ürünün faturası kuruma ait ise kurum ürün iadesi için iade faturası kesmesi gerekmektedir.

Ürün kontrol edildikten sonra gerekli şartlar sağlanıyorsa ilgili departman tarafından ürün değişimi veya muhasebe departmanı tarafından ödeme iadesi işlemleri takip edilecektir.

Alıcı, cayma hakkını rounday.com’da yer alan rounday.com/teslimat-iade-bildirimi bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan İade Talep Formu’nu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir, ilgili formun eksiksiz doldurulması Satıcı’nın iade talebiyle ilgili bilgilenmesi açısından gerekli olup aksi takdirde iade talebi kabul edilmeyecektir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi rounday.com’da yer alan rounday.com/teslimat-iade-bildirimi sayfasında yer almaktadır.

Kargo yoluyla gönderilmiş olan ürününüzü teslim alırken mağduriyet yaşamamanız için, kargo teslimat paketinin, dış ambalajını itinalı bir şekilde kontrol edin ve ürün ambalajında herhangi bir hasar tespit etmeniz halinde, kargo teslimat görevlisi ile birlikte durum tespit tutanağı düzenleyerek, gönderi paketinin iadesini sağlayın. Aksi halde doğabilecek zararlardan şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.


Siparişinizin tam ve sağlam olduğuna emin olunuz. Siparişiniz teslimat adresinde bulunan kişiye, ancak 1. dereceden akraba olduğu ispat edilirse, resimli kimliği kontrol edilip imzası alındıktan sonra teslim edilmektedir. Kargo sorumlusu size kargo şirketinin telefon numarasını içeren bir haber formu bırakacaktır. Sipariş verdikten sonra teslim alacak kişi değiştirilememektedir.

Sadece Türkiye sınırları içinde teslimat yapılabilmektedir.

SATICI

Satıcı Ünvanı: ERAMARK TEKNOLOJİ A.Ş. (sözleşmenin kalanında Satıcı olarak anılacaktır) 

Satıcı’nın Açık Adresi: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı No:102/1/5 Beşiktaş İstanbul

Satıcı’nın Telefonu: 212 337 37 37

Satıcı E-Posta Adresi : destek@rounday.com 

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi: Yurtiçi Kargo

ALICI (sözleşmenin kalanında Alıcı olarak anılacaktır)

www.rounday.com sitesinden çevrimiçi ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiler.

İADE TALEP FORMU

Adınız:

Soyadınız:

TC kimlik numaranız:

Hangi kredi kartı ile satın aldınız:

Adresiniz:

Tek çekimmi yoksa taksitlimi satın aldınız:

Taksitli aldıysanız kaç taksit kullandınız:

Satın almış olduğunuz ürünlerin isimleri:

Sipariş numaranız:

Sipariş tarihi:

Ürünleri teslim aldığınız tarih:

Cep telefonunuz:

Eposta adresiniz:

Ürünleri iade etmek istemenizin sebeplerini detaylı olarak yazınız: